Vzhledem k tomu že náš e-shop od 1.3.2017 nepřijímá žádné platby v hotovosti ani kartami, platby probíhají pouze převodem na účet a nebo dobírkou na účet, nemáme povinnost registrace k EET.

KONTAKTY

Oblečky pro Barbie Jana Edrová
Na Výsluní 159
Čelákovice 25088
tel: 606499128
janaedrova(a)seznam.cz

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 85 Kč
skladem
naše cena 159 Kč
skladem
naše cena 95 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 349 Kč
skladem
naše cena 349 Kč
skladem
naše cena 119 Kč
skladem


GDPR

Ochrana osobních údajů e-shopu www.oblecky-pro-barbie.cz


Společnost společnosti OBLEČKY PRO BARBIE Jana Edrová, se sídlem Na Výsluní 159,
Čelákovice 25088, IČO: 72909552, zapsané v obchodním rejstříku vedeném na MÚ
Brandýs nad Labem Č.J. 8470 /2011-110(dále jen „prodávající“ nebo „správce“)
zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen
„Nařízení“), následující osobní údaje:


 jméno, příjmení
 e-mailovou adresu
 telefonní číslo
 adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze
smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové
zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je
nezbytné pro splnění smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného
budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování
osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části
plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po
dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení –
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů
správce.


3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a
jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách
informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv
způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení –
odhlásit.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, tedy správcem osobních údajů.
Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 

Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., IČ
05208777, sídlem Zátovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

 

 Přepravní společnost Česká pošta, s.p., IČ 47114983, sídlem Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1

 

 Přepravní společnost DPD Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČO: 61329266,
Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 251 01

 

 Poskytovatel chatovací platformy Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, Milady
Horákové 13, 602 00 Brno

 

 Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

 

 Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565

 

 Seznam Zboží.cz je obchodní společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, DIČ: CZ26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, PSČ 150 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: B 6493

 

Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA


Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.


5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese
janaedrova@seznam.cz


6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.oblecky-pro-barbie.cz,
užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:


 měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se
návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 základní funkčnosti webových stránek
 Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování
osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu -
oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování
návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení
prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného
zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových
stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro
funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování
webu.
 Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro
fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a
kompatibilitu webových stránek.
 Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik
týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě
hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google
Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:


 zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude
v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě
souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.